FÖRETAGET

Jimmy´s Möbelrestaurering startades i början av augusti 2008 av mig, Jimmy Svensson, efter att jag avslutat en treårig utbildning inom möbelrestaurering på Stenebyskolan i Dals-Långed.

Utbildningen innehöll teori och praktik kring restaurering och möbelkonservering och syftade till att ge en grund för självständig problemlösning och ett etiskt och kulturhistoriskt arbetssätt. Efter genomförd utbildning och gesällprov erhöll jag gesällbrev, vilket är din garanti för att jag kan mitt yrke.

Utbildningen på Stenebyskolan gav mig de kunskaper jag behöver för att på ett professionellt sätt kunna restaurera och konservera gamla möbler. Att arbeta med trä och snickeri var dock inte främmande för mig när jag började utbildningen. Jag har i grunden en treårig gymnasieutbildning inom industrisnickeri från Vetlanda samt ett års utbildning på SnickarAkademin i Kristianstad.

 
Läs mer om Företaget