BILDGALLERI

Klick här för att se Före/Efter bilder

Se fler bilder i mina gesällprover:

Beskrivning av allmogestolen och dess skador »  (pdf)

Beskrivning av restaureringsarbetet »  (pdf)

Beskrivning av arbetsbordet och dess skador » (pdf)

Beskrivning av restaureringsarbetet »  (pdf)

Läs
tidningsartikel
(pdf)

För att kunna öppna och skriva ut filerna behöver du programmet Adobe Reader. Ladda hem det här: